Vrh Jelenovega klanca

Hotel Jelen v svojih zlatih starih časih in danes ko so na mestu porupitve zgradili moderno poslovno zgradbo Jelen

Hotel Jelen v svojih zlatih starih časih in danes ko so na mestu porupitve zgradili moderno poslovno zgradbo Jelen

Leave a Reply