Junaki vere

Junaki vere

Se še spomnite, ko sem za dan Reformacije objavil ilustracijo Primoža Trubarja?
No… ta ilustracija zdaj krasi del naslovnice in poglavje o Trubarju knjige Junaki vere avtorjev Davea in Nete Jackson, ki jo je v Sloveniji izdalo in založilo Društvo Vesela Novica.

Do you recall the drawing I did of Primož Trubar on the day of Reformation?
Well… this drawing is now a part of a front page and a chapter about Trubar on the book Junaki vere (Hero Tales in English, yet English version sadly does not have Trubar included) from Authors Dave and Neta Jackson, that was published by Društvo Vesela novica.

Image-16