Old powerplant buildings in Ostrava

Old powerplant buildings in Ostrava 7

Today we had an opportunity to go shopping. Actually girls went shopping, while me and my friend Sandi went to figure out, what is the complex, that looked really old and is just couple hundred metres away from the Nová Karolína shopping centre in Ostrava, CZ. After almost impossible conversation with the guard, there came a man who presented himself as a project manager for renovating these two buildings into a gym and roofed square. He allowed us to see some details and even told us a little bit of history about the buildings. They were basically used to store equipment and stuff for the powerplant close-by.

Danes smo šli lahko med odmorom od konference po nakupih. Pravzaprav so po nakupih šle dekleta, jaz in prijatelj Sandi pa sva namesto tega hotela ugotovit, kaj je tist star kompleks nekaj sto metrov stran od nakupovalnega centra Nová Karolína v Ostravi. Po skoraj nemogočem sporazumevanjem z varnostnikom, ki je bdel nad zgradbama, se je prikazal gospod, ki je znal angleško. Izkaže se, da je nadzornik projekta obnove teh dveh zgradb, ki sta nekoč služili hrambi električne in druge opreme za pridobivanje in distribucijo energije, ter da je ena iz časa industrijske revolucije, druga pa malo mlajša in nama je dovolil, da stopiva bliže in si zadevo celo ogledava. Te dve zgradbi bosta obnovljeni in spremenjeni, ena v pokrit trg, druga pa v telovadnico z dvema igriščema.