Cold Slovenia

Cold Slovenia 3

Today, when I was going towards Ljubljana, I felt as though I was driving through Siberia. Wind was blowing snow across the road yet about one metre above the land there were pockets of mist… Why loose the words… see them by yourself…

Danes, ko sem se peljal proti Ljubljani, sem se na nekih koncih ceste počutil skoraj kot da bi se vozil po Sibiriji. Veter je pihal in prenašal ob tleh oblake suhega snega, kak meter nad tlemi pa so se preko polja vile meglice… Le zakaj bi izgubljal besede, fotografije si kar oglejte…