Stična mladih 2015

Stična mladih 2015 2
Začuda je letos prvič, da sem bil na Stični mladih. Za tiste, ki ne veste, kaj to je, naj povem da je to izjemno velik dogodek ki zunaj stiškega samostana zbere ogromno število slovenskih kristjanov. Večinoma sicer katolikov (kar je glede na odstotek le teh slovenske populacije dejansko logično) a tudi kar lepo število kristjanov drugih denominacij. Naj gre Bogu slava in čast, noben se ob to ne spotika, večina jih gotovo tega niti ne ve, in bolje je tako. Najlepše je, ko lahko z brati in sestrami krstjani marsikatere tradicije slaviš in častiš enega in istega Boga, Jezusa Kristusa. Na Stični pa letos nisem bil samo zaradi dogodka samega. Ravno nekaj dni smo pri Svetopisemski družbi Slovenije izdali 3. zvezek Življenja z Jezusom, katere platnico sem pomagal oblikovati. ŽJ je pilotski katehetski pastoralni in založniški projekt priprave novozaveznih besedil v sodobni sloveščini; v tokratnem zvezku pa je besedilo Markovega evangelija. Več o tem lahko izveste na spletni strani Svetopisemske družbe Slovenije. Zivljenje z Jezusom 3 ovitek 1 print - Stična mladih 2015 V okviru tega projekta je bil postavljen tudi štant na letošnji Stični, tretji zvezek pa se je tudi brezplačno delil. Želja je, da bi mladi brali Božjo Besedo in da bi se jih dotaknila preko njim znanega sodobnega jezika. Tegadelj sem dogodek tudi fotografiral. Upam da boste v fotografijah uživali.